Det vi tror på

1. Vi tror att Bibeln består av Gamla och Nya Testamentet, och att den är grunden till sanning och kunskap om Gud. Bibeln är den enda tillförlitliga redogörelsen av Guds uppenbarelse för mänskligheten.

2. Vi tror att det finns en Gud som har uppenbarat tre olika aspekter eller funktioner av sig själv till mänskligheten:
a) Gud Fadern;
b) Jesus Kristus, Guds Son, som har visat oss hur man ska leva och som har offrat sitt liv för våra synder;
c) Helig Ande. Gud bor i oss, lär oss och leder oss genom den helige Anden

3. Vi tror att kristendom är ett unikt, personligt förhållande till Gud oberoende av medlemskap i någon bestämd kristen trosgemenskap. Vi tror att en kristen är en person som har den heliga Anden (Rom 8: 9), och som lever sitt liv i enlighet med Guds Ord. Vi tror att kristendom är ett sätt att leva. Kristendom är mer än doktrin och ritualer.

4. Vi tror på en uppståndelse efter döden, och att de som har gjort goda uppstår till livets uppståndelse, och de som har gjort det onda, uppstår till domens uppståndelse (Joh 5:28–29).

5. Vi tror att frälsning är förlåtelse för synd och räddning från den andra (eviga) döden (Rom 6:23, Upp 20: 13-15). Frälsningen är en gåva från Gud, och eftersom alla har syndat och därför är underställda syndens straff, kan frälsning inte uppnås genom goda gärningar. Man är frälst för att göra goda gärningar, inte för att man har gjort goda gärningar (Ef 2:8–10).

6. Vi tror att omvändelse är att förändra vårt sätt att leva, och att dopet symboliserar början på det nya livet vi ska leva i Kristus (Rom 6:3–14). Beslut om dopet är personligt och måste tas av individen när hon förstår vad dopet innebär. Vi följer bibelns exempel på dop genom nedsänkning i vatten.

7. Vi tror att Gud är en älskande och rättvis Gud. Vi tror att Gud har en plan för mänskligheten. Vi tror att alla människor som någonsin levt, inklusive de som levde före Kristus, kommer att komma till insikt om sanningen antingen i detta livet eller i uppståndelsen (se 1Tim 2:4). Vi tror att Gud väntar på att vi ska välja om vi vill ha hans frälsningsgåva eller inte. Gud kommer att respektera vårt val.

8. Vi tror att Gud har gett människan fri vilja. Synd, som är tankar, ord eller handlingar som inte lever upp till Guds standard, är vad som orsakar den nöd och det lidande vi ser i vårt samhälle idag. Vi tror att synd är att bryta Guds andliga och eviga lag, vilken kan sammanfattas som kärlek till Gud, vår nästa och oss själva.

9. Vi tror på Kristi återkomst, där Kristus kommer för att rädda mänskligheten från att förstöra sig själva och denna jord.

10. Vi tror att evangeliet är budskapet om frälsning genom Jesus Kristus och en återförening med Gud genom Jesus Kristus som vår mellanhand. Det är det goda budskapet om vad Gud har gjort och gör genom Kristus som är det centrala i både Gamla och Nya testamentet.