Om Kyrkan

Guds Världsvida Kyrka (GVK) är ett internationellt evangeliskt kyrkosamfund med ca 50 000 medlemmar i ca 100 länder. Guds Världsvida Kyrka i Skandinavien är ett administrativt självständigt trossamfund med eget styre i varje land. Kyrkan har varit registrerad i Sverige sedan 1977.

Begreppet "Guds Världsvida Kyrka" används några gånger i bibeln. Vår förståelse är att vi bara är en del av Guds församling. Guds församling är oavhängig mänskliga samfund, institutioner och organisationer.

Vi vill med hjälp av våra häften sprida Guds ord och förståelse. Häftena kostar inget utan kan fritt läsas av alla.