Gudstjänster

Guds Världsvida Kyrka har medlemmar spridda över hela Norden med regelbundna möten i Oslo, Stavanger, Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors och Tartu, Estland. Det hålls möten även på andra ställen men då mer sporadiskt. Om du är intresserad av att veta när nästa möte blir, på någon av ovannämnda ställen, så Kontakta oss.

Våra möten är öppna för alla som vill tillbe Gud och förstå Guds evangelium.

Våra möten varar i ca en och en halv timme.
Gudstjänsten består av sång, bibelläsning, musik och predikan. Predikan tar upp aktuella ämnen för vår tid. Pastorn tar gärna emot förslag på predikan.
Kyrkan använder inte fastlåsta predikotexter året om. Predikan görs ofta interaktivt med församlingen i form av frågor och kommentarer.

Bortsett från på högtidsdagarna, tas det inte upp någon kollekt.

Församlingarna är små i och med att medlemmarna är så utspridda.
Till ett vanligt möte i Stockholm kommer det ca tio personer, och i Oslo ca 20. Dessa siffror är ganska typiska för församlingarna i Skandinavien.

Församlingarna möts i regel på lördagar. Dessutom har man möten på de högtidsdagar som nämns i bibeln och som även Jesus firade. Dessa dagar symboliserar de olika aspekterna av Guds frälsningsplan genom Jesus Kristus.

Mötena hålls i hyrda lokaler eftersom kyrkan inte vill binda medlemmarnas ekonomiska stöd i kyrkobyggnader.

Mötena avslutas ofta med en enkel måltid.