Välkommen

Guds Världsvida Kyrka (GVK) är en evangelisk och internationell kyrkosamfund med ca. 50 000 medlemmer i ca. 100 länder. Guds Världsvida Kyrka i Skandinavien är en administrativ självständigt trossamfund med eget styre i varje land. Kyrkan har varit registrererad i Sverige siden 1977.

Begreppet "Guds Världsvida Kyrka" används några gånger i bibeln. Vår förståelse är att vi är bara en del av Guds församling. Guds församling är oavhängig mänskliga samfund, instutioner och organisationer.

Nyheter

Vår nya hemsida

20 juli, 2021