Kirkens historie

Guds Verdensvide Kirke (GVK) er et evangelisk og internasjonalt kirkesamfunn med ca. 70 000 medlemmer i ca. 100 land.
Guds Verdensvide Kirke i Skandinavia er et administrativt selvstendig trossamfunn med egne styrer i hvert land.

Kirken har vært registrert i Norge siden 1977.
Kirken har regelmessige møter i Oslo og Stavanger.
Den utgir hefteserien Livets Kilde med fem nummer i året.
Dessuten har den utgitt Syv hemmeligheter, en roman om visdommen i Bergprekenen.
I tillegg har kirken et humanitært prosjekt i Estland.