Velkommen

Guds Verdensvide Kirke (GVK) er et evangelisk og internasjonalt kirkesamfunn med ca. 50 000 medlemmer i ca. 100 land.
Guds Verdensvide Kirke i Skandinavia er et administrativt selvstendig trossamfunn med egne styrer i hvert land. Kirken har vært registrert i Norge siden 1977.

Begrepet "Guds Verdensvide Kirke" brukes noen ganger om alle troende kristne som lever sitt liv til Guds ære. Dette passer godt med vår forståelse av den kristne kirke. Vi mener at Guds kirke er uavhengig av menneskelige orgnisasjoner og er ikke begrenset til et bestemt trossamfunn.

Nyheter

Science and Faith

12 juli, 2021

Boken om Job

4 juli, 2019