LIVETS KILDE HEFTER

Mange søker etter å forstå hvorfor vi lever. Materielt sett har vi aldri hatt det bedre enn i dag, men samtidig har aldri så mange mennesker tatt sitt eget liv som nå. I Norge dør det årlig flere mennesker ved selvmord enn det dør i trafikken. Mange synes ikke å finne trygghet, indre glede eller fred i vår hektiske og usikre verden. Vårt håp er at vi med våre hefter kan gi et lite, men forhåpentligvis positivt bidrag til å berike lesernes liv.

Publikasjonene har ingen abonnementspris. De sendes gratis til dem som ønsker dette. Frivillige gaver fra våre lesere og økonomisk støtte fra utgiveren Guds Verdensvide Kirke gjør det mulig å sende ut heftene til dem som ønsker det. Det er i dag ingen venteliste for å bli abonnent. Livets Kilde-heftene kommer ut 5 ganger i året med et opplag på ca. 1000 eksemplarer. Kirkens forskjellige publikasjoner i Europa kan fåes på ni språk: norsk, dansk, svensk, engelsk, tysk, fransk, spansk, hollandsk, italiensk og bulgarisk.