Det vi tror på

1. Vi tror at Bibelen består af både Det Gamle og Det Nye Testamente, og at den er grundlaget for sandheden og kundskaben om Gud. Bibelen er den eneste pålidelige beretning om Guds åbenbarelse til menneskeheden.

2. Vi tror at der er én Gud, som har åbenbaret tre forskellige aspekter eller funktioner af sig selv til menneskeheden:
a) Gud Fader
b) Jesus Kristus, Guds Søn, som har vist os hvordan vi skal leve, og som
har ofret sit liv for vore synder
c) Helligånden. Gud lever i os, lærer os og vejleder os ved Helligånden

3. Vi tror at kristendommen er et unikt og personligt forhold til Gud, og er uafhængig af medlemskab i et bestemt kristent trossamfund. Vi tror at en kristen er en person som har Helligånden (Rom 8:9), og som lever sit liv i overensstemmelse med Guds Ord. Vi tror at kristendom er en måde at leve på. Kristendom er mere end læresætninger og ritualer.

4. Vi tror på en opstandelse efter døden, og at de som har gjort det gode, opstår til livets opstandelse, men de som har gjort det onde, opstår til dommens opstandelse (Johannes 5:28-29).

5. Vi tror at frelse er tilgivelse for synd, og at man bliver reddet fra den anden (evige) død (Rom. 6:23, Johannes Åbenbaring 20:13-15). Frelse er en gave fra Gud, og da alle har syndet og dermed er underlagt syndens straf, kan frelse ikke opnås ved gode gerninger. Man er frelst for at gøre gode gerninger, ikke fordi man har gjort gode gerninger (Efeserbrevet 2:8-10).

6. Vi tror at omvendelse er at forandre vor måde at leve på, og at begyndelsen til vort nye liv vi skal leve i Kristus, er symboliseret i dåben (Rom. 6:3-14). Spørgsmålet om dåben er personligt og må tages af den enkelte når man er enig i og forstår hvad dåben indebærer. Vi følger Bibelens eksempel med dåb ved neddykning i vand.

7. Vi tror at Gud er kærlig og retfærdig. Vi tror at Gud har en plan for menneskeheden. Vi tror at alle mennesker som nogensinde har levet, også de som levede før Kristus, enten i dette liv eller i opstandelsen vil komme til erkendelse af sandheden og få mulighed for frelse (1.Tim. 2:4). Vi tror at Gud forventer at vi afgør hvorvidt vi ønsker hans gave, nemlig frelse eller ikke. Gud vil respektere vort valg.

8. Vi tror at Gud har givet mennesket en fri vilje. Synd, som er tanker, ord eller handlinger der ikke lever op til Guds standard, er årsagen til den nød og lidelse vi ser i vore samfund i dag. Vi tror at synd er at bryde Guds åndelige og evige lov, som kan opsummeres med kærlighed til Gud og kærlighed til vor næste som til os selv.

9. Vi tror på Kristi genkomst, hvor Kristus vil komme for at frelse menneskeheden fra at ødelægge sig selv og denne jord.

10. Vi tror at evangeliet er budskabet om frelse ved Jesus Kristus og en genforening med Gud med Jesus Kristus som vor mellemmand. Det er det gode budskab om hvad Gud har gjort og gør ved Kristus som er det centrale budskab både i Det Gamle og Det Nye Testamente.
For en fuldstændig gennemgang af vore trosartikler henviser vi til »statement of Beliefs of the Worldwide Church of God« på www.wcg.org.