Om Kirken

Guds Verdensvide Kirke blev oprettet i 1931 og er et trossamfund i den evangeliske familie.
Kirken i Danmark er en af de fem nordiske menigheder af Guds Verdensvide Kirke (Worldwide Church of God/Grace Communion International). Vores international hovedkvarter er i Glendora, Californien, USA.

De øvrige nordiske søster) menigheder findes i Norge, Sverige, Finland og Estland. Vi har ca. 70 000 medlemmer fordelt i over 110 lande.
Kirken har haft en tilstedeværelse i Norden siden 1970’erne.
1995 blev den danske menighed statsanerkendt som trossamfund og fungerer i dag blandt de evangeliske frikirker i Danmark.


Vi har den yderste respekt for og anerkender andre kristne trossamfund og har altid forsøgt at opfylde Jesu Kristi befaling om at hjælpe din næste.
Kirken har internationalt set en tradition for, udover at forkynde evangeliet, at involvere sig i humanitære projekter, så som skoler i Thailand og Sri Lanka og en institution for psykisk udviklingshæmmede i Jordan.

I samarbejde med vore menigheder i Norge og Sverige er vi også involveret i outreach projekter med fokus i Estland blandt andet med nogen støtte til et børnehjem for gadebørn i Tallinn gennem den største private hjælpeorganisation i Estland i dag, Center for Social Rehabilitation (CSR) , hvor en af kirkens Estiske medlemmer var blandt stifterne i 1989.
Dertil forsøger vi at støtte en sommerskole program i Kallesta, Estland.